Евита Трейд ООO - Ваш Aгент по недвижимости в Болгарии
 

Объявление 291 - Parcel

Парцел в самия центьр на град Камено, на 20 км. от порт Бургас, проищлени цели, в стопански двор, УПИ, сьстоящ се от 4 парцела, до хубав пьт и полигон от другата страна на пьтя, добре инфраструктуриран, вьзлизащ на 4452 кв. м.
 
Цена: 12 € Посещения: 1450 Коментарии: 0 Напишите коментарий
Тел: 0885907430 Имя: Antoaneta Pateva Дата: 27.10.2015 Напишите e-mail

Объявление 291 - Parcel

Объявление 291 - Parcel

Объявление 291 - Parcel